Yayınlar/Publications

227507_kucuk366588b

KİTAPLAR

1. ATLIOĞLU, Y. (2014).  Savaşta ve Barışta Lübnan Marunileri: Aziz Marun’dan İç Savaş’a Maruni Kimliği ve Çatışma, İstanbul, Kaknüs Yayınları, ISBN: 978-975-256-429-9.

2. ATLIOĞLU, Y. (2007). Beşşar Esad Suriyesi’nde Reform, İstanbul, TASAM Yayınları, ISBN: 975-6285-29-X.


1403866643

KİTAP BÖLÜMLERİ

1. ATLIOĞLU, Y. (2016). “Ayaklanmadan İç Savaşa Suriye Krizi”, Ed: Ümit Özdağ, Yelda Demirağ, Türk Dış Politikası, Kripto, ss. 201-248, ISBN: 978-605-4991-41-9.

2. ATLIOĞLU, Y. (2016). “Lübnan”, Ed: Hasan Öztürk, Modern Orta Doğu Siyasi Tarihi, İstanbul, BİLGESAM Yayınları, ss. 299-333, ISBN: 978-605-9963-22-0.

3. ATLIOĞLU, Y. (2016). “Nusayrîler/Arap Alevîleri”, Ed: Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım, Uluslararası Politikada Suriye Krizi, İstanbul, Beta, ss. 157-179, ISBN: 978-605-333-643-3.

4. ÇAKMAK, C., AKÇADAĞ, E., ATLIOĞLU, Y. (2014). “Kimlik, Siyasal Sistem ve Anayasa”, Ed: Atilla Sandıklı, Cenap Çakmak, Suriye’nin Yeniden Yapılandırılması, İstanbul, BİLGESAM Yayınları, ss. 29-54,  ISBN: 987-605-86097-7-8.

5. ATLIOĞLU, Y. (2014). “Suriye’de Radikal İslamcılığın Dünü ve Bugünü”, Ed: Yavuz Yıldırım, Yasin Atlıoğlu, Değişen Orta Doğu’da Değişmeyen Sorunlar, Bursa, Dora Yayınları,  ss. 57-94, ISBN: 978-605-4798-75-9.

6. ATLIOĞLU, Y. (2013). “Suriye Muhalefetinin Anatomisi”, Ed: Ümit Özdağ, Küçük Orta Doğu: Suriye, Ankara, Kripto, ss. 79-121, ISBN: 978-605-4125-79-1.

7. ATLIOĞLU, Y. (2006). “Lübnan’da Demokratikleşme ve Güvenlik İkilemi: Sedir Devrimi ve Suikastlar”, Ed: Atilla Sandıklı, Kenan Dağcı,Büyük Orta Doğu Projesi, TASAM Yayınları, ss. 311-334, ISBN: 975-6285-22-2.

8. ATLIOĞLU, Y. (2006). “Suriye Arap Cumhuriyeti’nde Etnik ve Dini Yapı”, Ed: Atilla Sandıklı, Kenan Dağcı, Büyük Orta Doğu Projesi, TASAM Yayınları,  ss. 289-310, ISBN: 975-6285-22-2.


ÇEVİRİLER

1. Jean-Yves Haine, “AGSP ve NATO”, AB Güvenlik Savunma Politikası kitabının içinde, (Der: Nicole Gnesotto, TASAM Yayınları, 2005), ss. 128-140, ISBN: 975-6285-16-8.

2. Alexander Rondos, “Aktörler ve Tanıklar”, AB Güvenlik Savunma Politikası kitabının içinde, (Der: Nicole Gnesotto, TASAM Yayınları, 2005), ss. 227-232, ISBN: 975-6285-16-8.


ULUSLARARASI KONFERANSLAR

1. ATLIOĞLU, Y. (2015). “Suriyeli Mültecilerin Lübnan’a Etkileri”, VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 21-22 Ekim 2015, Bursa/Türkiye (Tam bildiri metni basıldı: ATLIOĞLU, Y. “Suriyeli Mültecilerin Lübnan’a Etkileri”, Editör: Tayyar Arı-Barış Özdal, Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları, Bursa, Dora Yayınları, 2016, ss. 638-654).

2. ATLIOĞLU, Y. (2015). “Lübnan’da Müzmin Toplumsal Çatışma ve Dış Müdahalecilik”, Üçüncü Uluslararası Orta Doğu Kongresi: Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümü, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), 6-8 Mayıs 2015, Hatay/Türkiye. (Tam bildiri metni basıldı: ATLIOĞLU, Y. “Protracted Social Conflict and Foreign Interference in Syria”, Editör: Reyyan Doğan, Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümü, İstanbul, TASAM Yayınları, 2016, ss. 287-296).

3. ATLIOĞLU, Y. (2015). “Fransız Manda Yönetimi Altında Suriye”, Uluslararası Suriye Sempozyumu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi&Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) İşbirliğiyle, 24-26 Nisan 2015, Ankara/Türkiye. (Tam bildiri metni basıldı: ATLIOĞLU, Y. “Fransız Mandası Altında Suriye”, Editör: H. Mustafa Ersavcı, Suriye: Tarih, Siyaset, Dış Politika, Ankara, TTK Yayınları, 2018, ss. 45-65).

4. ATLIOĞLU, Y. (2012). Suriye’de Kimliğe Dayalı Çatışmanın Toplumsal Kökenleri“, Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 9-11 Ekim 2012, Sakarya/Türkiye (Bildirinin özeti basıldı).

5.  ATLIOĞLU, Y. (2010). “Irak’ta Kimliğe Dayalı Ayrılıkçılık ve Çatışma Senaryoları”, Uluslararası Orta Doğu Kongresi I: Irak, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Sponsorluğunda, 10-12 Kasım 2010, Hatay/Türkiye. (Tam bildiri metni basıldı: Atlıoğlu, Y. (2011). “Separatism Based on Identity and Conflict Scenarios in Iraq”, Ed: Muhammer Hilmi Özev, Amerikan İşgali’nin Ardından Irak’ta Devlet İnşası ve Güvenlik (State Building and Security in Iraq, After the American Occupation), İstanbul, TASAM Yayınları, ss. 117-123, ISBN: 978-975-6285-60-2).


ULUSAL KONFERANS, SEMİNER VE ÇALIŞTAYLAR

1.  ATLIOĞLU, Y. (2016). “Lübnan”, ORDAF Ortadoğu Okulu II, İstanbul, 26 Kasım 2016.

2. ATLIOĞLU, Y. (2016). “Lübnan’da Din ve Siyaset İlişkisi“, ORSAM Orta Doğu Seminerleri, Ankara, 29-30 Nisan 2016.

3. ATLIOĞLU, Y. (2015). “Lübnan’da Müslüman-Hıristiyan İlişkileri ve Siyaset”, Kur’an ve Toplumsal Bütünleşme (Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler) Sempozyumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi-KURAV İşbirliğiyle, Bursa, 27-29 Mart 2015.(Tam metin basıldı, ATLIOGLU, Y. “Lübnan’da Müslüman-Hıristiyan İlişkileri ve Siyaset”, Editörler: Prof. Dr. Hayati Hökenekli, Prof. Dr. Vecdi Bilgin, Kur’an ve Toplumsal Bütünleşme (Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler), Bursa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2015).

4. ATLIOĞLU, Y. (2015). “Sedirin Gölgesinde Lübnan Siyaseti”, İstanbul Fikir Araştırmaları Merkezi (İSFAM) Ortadoğu Okulu, İSFAM Merkezi, İstanbul, 7 Mart 2015.

5. ATLIOĞLU, Y. (2015). “2015’te Suriye’nin Belirsiz Geleceği Belirlenecek Mi?”, Beşinci Safranbolu Kongresi (2015 Dünya), 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Safranbolu, 31 Ocak-1 Şubat 2015.

6. ATLIOĞLU, Y. (2015). “Orta Doğu Denkleminde Lübnan ve Siyasi Dinamikleri”, ORDAF Ortadoğu Okulu I, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Binası, İstanbul, 10 Ocak 2015.

7. ATLIOĞLU, Y. (Konuşmacı), (2014). “Suriye’’de Devlet İnşası İkinci Çalıştayı“, BİLGESAM, İstanbul, 18 Mayıs 2014.

8. ATLIOĞLU, Y. (Konuşmacı), (2014). “İç Savaş Sonrası Suriye’nin Yeniden Yapılandırılması: Devlet İnşası Çalıştayı“, BİLGESAM, iSTANBUL, 17 Şubat 2014.

9. ATLIOĞLU, Y. (Konuşmacı), (2013). “Suriye’ye Yönelik Olası Askeri Operasyon Konulu Beyin Fırtınası“, 21. Yüzyıl Enstitüsü, Ankara, Ağustos 2013.HAKEMLİ DERGİLERDE MAKALELER

1. ATLIOĞLU, Y. (2018), “Bağımsızlıktan İç Savaşa: Suriye’de Aşiret-Devlet İlişkileri“, Akademik Orta Doğu, C: 12, Sayı: 2, 2018, ss. 23-50.

2. ATLIOĞLU, Y. (2018), “Suriye İç Savaşı ve Müzmin Toplumsal Çatışma“, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C: 73, Sayı: “, ss. 129-156.

3. ATLIOĞLU, Y. (2017), “Suriye’de Radikal Milliyetçilik: Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi Örneği“, Bilge Strateji, C: 9, Sayı: 16, Bahar 2017, ss. 69-96.

4. ATLIOĞLU, Y. (2016), “Büyük Orta Doğu’nun Küçük Ülkesi: Lübnan”, Yeni Türkiye Dergisi, C: 22, Sayı: 84, Ocak-Haziran 2016, ss. 801-820.

5. ATLIOĞLU, Y. (2015), “Suriye Silahlı Kuvvetleri”, Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler Dergisi, C: 2, Sayı: 8,  Sonbahar 2015, ss. 103-132.

6. ATLIOĞLU, Y. (2015). “Lübnan’da Din ve Siyaset: Dürzi Liderlik Örneği“, Akademik Orta Doğu, C: 9, Sayı: 2, 2015, ss. 1-25.

7. ATLIOĞLU, Y. (2015). “Suriye İç Savaşı’nın Yeni Safhası: IŞİD’e Karşı Topyekün Savaş”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, Sayı: 10, Ocak-Şubat Mart 2015, ss. 133-159.

8. ATLIOĞLU, Y. (2009). “Suriye Dış Politikası’nda Güç ve Güvenlik İlişkisi”, Bilge Strateji, Sayı: 1, BİLGESAM Yayınları, Sonbahar 2009, ss. 71-87.

9. ATLIOĞLU, Y. (2005). “Türkiye’nin Orta Doğu Politikası’nda Suriye”, Stratejik Öngörü, Sayı:6, TASAM Yayınları, Yaz 2005, ss. 133-146.

10. ATLIOĞLU, Y. (2005). “Arap Orta Doğusu’nda Yerelleşmenin Demokratikleşme Üzerindeki Etkisi ve Suriye Arap Cumhuriyeti’nde Azınlıklar”, Stratejik Öngörü, Sayı:4, TASAM Yayınları, Kış 2005, ss. 74-86.

11. ATLIOĞLU, Y. (2004). “Suriye’nin Siyasi ve Ekonomik Dışa Açılım Politikaları: Avrupa Birliği ve Türkiye”, Stratejik Öngörü, Sayı:3, TASAM Yayınları, Sonbahar 2004, ss. 226-237.


DİĞER MAKALELER

1. Yasin Atlıoğlu, “Suriye İç Savaşı’nda Dürzîler”, Bilimevi Dış Politika Dergisi, Sayı: 6, Ekim-Kasım-Aralık 2018, ss. 71-74.

2. Yasin Atlıoğlu, “Lübnan Seçimleri: Kazananlar, Kaybedenler ve İsrail Saldırısı İhtimali”, Bilimevi Dış Politika Dergisi, Sayı 5, Temmuz-Ağustos-Eylül 2018, ss. 189-204.

3. Yasin Atlıoğlu, “Lübnan’da Seçim Heyecanı: Siyasî Çekişmeler, Dış Müdahaleler ve Yeni Seçim Yasası“, ORDAF, 12 Nisan 2018.

4. Yasin Atlıoğlu, “Lübnan’da 17 Günlük İstifa Krizi Üzerine Bir Değerlendirme”, Bilimevi Dış Politika Dergisi, Sayı: 3, Ocak-Şubat-Mart 2018, ss. 203-216.

5. Yasin Atlıoğlu, “Saad Hariri’nin İstifası ve Lübnan’da Çatışma Senaryoları, ORDAF, 9 Kasım 2017.

6. Yasin Atlıoğlu, Suriyeli Mültecilerin Bölgesel Etkileri“, 2023 Dergisi, Kasım 2014, ss. 22-27.

7. Yasin Atlıoğlu, “Suriye İç Savaşı’nda Yeni Safha: IŞİD’e Karşı Ortak Savaş“, 21. Yüzyıl Dergisi, Sayı: 70, Ekim 2014, ss. 43-50.

8. Yasin Atlıoğlu, “Suriye’nin El-Kaide ile İmtihanı“, 21. Yüzyıl Dergisi, Sayı: 60, Aralık 2013, ss. 66-71.

9. Yasin Atlıoğlu, “Turkey’s ‘Zero Problems’ Syria Dilemma“, Sharnoff’s Global Views, 25 Eylül 2013.

10. Yasin Atlıoğlu, Suriye’de Kazananı Olmayan Savaş“, 21. Yüzyıl Dergisi, Sayı: 57, Eylül 2013, ss. 5-12.

11. Yasin Atlıoğlu, Suriye İç Savaşı’nın Gölgesinde Lübnan Hizbullah’ı“, 21. Yüzyıl Dergisi, Sayı: 56, Ağustos 2013, ss. 20-27.

12. Yasin Atlıoğlu, Suriye’nin Siyasal İslamcıları: Müslüman Kardeşler“, 21. Yüzyıl Dergisi, Sayı: 51, Mart 2013, ss. 10-18.

13. Yasin Atlıoğlu, “Suriye’de İç Savaş Senaryoları ve Türkiye’nin Güvenliği“, 21. Yüzyıl Dergisi, Sayı: 45, Eylül 2012, ss. 28-35.

14. Yasin Atlıoğlu, “İç Savaş’ın Eşiğinde Bir Ülke: Suriye“, yasinatlıoğlu.wordpress.com, 13 Mart 2012.

15. Yasin Atlıoğlu, Suriye İzlenimleri (4-14 Kasım)“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 23 Kasım 2011.

16.Yasin Atlıoğlu, “Suriye Rejimi Nasıl Dönüşecek (Bölüm 2) “, yasinatlioglu.wordpress.com, 18 Eylül 2011.

17.Yasin Atlıoğlu, “Suriye Rejimi Nasıl Dönüşecek (Bölüm 1)“, yasinatlioglu.wordpress.com, 15 Eylül 2011.

18. Yasin Atlıoğlu, “Hama’da Neler Oluyor?“, yasinatlioglu.wordpress.com, 7 Ağustos 2011.

19. Yasin Atlıoğlu, “Türkiye’nin Suriye Siyasetindeki Çıkmazları“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 23 Haziran 2011.

20. Yasin Atlıoğlu, “Suriye’den Son Gelişmeler“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 15 Nisan 2011.

21. Yasin Atlıoğlu, Türk Medyası’nın Suriye Hezeyanı“, yatlioglu.wordpress.com, 30 Mart 2011.

22. Yasin Atlıoğlu, “2010 Yılında Lübnan“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 31 Aralık 2010.

23. Yasin Atlıoğlu, Türkiye’de Aydın Olmak“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 1 Aralık 2010.

24. Yasin Atlıoğlu, “Türkiye’nin Kürt Açılımı ve Suriye“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 18 Ekim 2010.

25. Yasin Atlıoğlu, “Suriye’de Türk İmajı”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 16 Eylül 2010.

26. Yasin Atlıoğlu, “Beyrut’ta Kanlı Çatışma: El-Ahbaş Örgütü“, Stratejik Yorum, TASAM Websitesi, 27 Ağustos 2010.

27. Yasin Atlıoğlu, “Suriye’de Sigara Yasağı ve Dünya Kupası“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 13 Temmuz 2010.

28.  Yasin Atlıoğlu, “An Overview of Turkish-Syrian Relations by Using SWOT Analysis”, TASAM Web Sitesi, Nisan 2010.

29.  Yasin Atlıoğlu, “Suriye’de Toplum ve Semboller (2)”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 9 Mart 2010.

30.  Yasin Atlıoğlu, “Suriye’de Toplum ve Semboller (1)”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 1 Mart 2010.

31. Yasin Atlıoğlu, “Türkiye Suriye İlişkilerinin SWOT Analizi”, Yeni İpek Yolu (Konya Ticaret Odası Dergisi), Sayı: 265, Mart 2010, ss. 18-22.

32.  Yasin Atlıoğlu, “Kardeş Ülke Suriye”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 18 Eylül 2009.

33.  Yasin Atlıoğlu, “Lübnan Siyasetinde Canbulat Ailesi”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 12 Eylül 2009.

34. Yasin Atlıoğlu, “Chevez’in Suriye Ziyareti ve Anti-Amerikancılık”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 6 Eylül 2009.

35.  Yasin Atlıoğlu, “Beş Soruda Golan Meselesi”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 10 Temmuz 2009.

36. Yasin Atlıoğlu, Aden Körfezi’nde Güç Mücadelesi”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 1 Temmuz 2009.

37. Yasin Atlıoğlu, “Orta Doğu’da Seçimler (4): Lübnan’da 14 Martçıların Zaferi“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 10 Haziran 2009.

38. Yasin Atlıoğlu, “Orta Doğu’da Seçimler (3): Lübnan Parlamento Seçimleri“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 24 Mayıs 2009.

39. Yasin Atlıoğlu, Pakistan’ın Güvenliği ve Taliban”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 9 Mayıs 2009.

40. Yasin Atlıoğlu, “Türkiye’nin Lübnan Politikası“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 22 Nisan 2009.

41.  Yasin Atlıoğlu, “Arap Birliği’nin 21. Zirve Toplantısı”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 2 Nisan 2009.

42. Yasin Atlıoğlu, “Batılı Devletler Hizbullah’tan Ne İstiyor?“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 16 Mart 2009.

43. Yasin Atlıoğlu, Hariri Suikastı Soruşturması ve Uluslararası Mahkeme”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 2 Mart 2009.

44. Yasin Atlıoğlu, “Uluslararası İlişkileri Bulanık Mantıkla Düşünmek”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 25 Şubat 2009.

45. Yasin Atlıoğlu, “Atatürk’ün Türkiye Suriye İlişkilerine Bakışı”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 14 Şubat 2009.

46. Yasin Atlıoğlu, “Orta Doğu’da Seçimler (2): İsrail Seçim Sonuçları“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 11 Şubat 2009.

47. Yasin Atlıoğlu, “Orta Doğu’da Seçimler (1): İsrail Seçimleri“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 4 Şubat 2009.

48.  Yasin Atlıoğlu, “Davos Krizi Sonrası AKP’nin Yeni Osmanlıcılık Politikası”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 2 Şubat 2009.

49. Yasin Atlıoğlu, “Guantanamo Kapatılması, İnsan Hakları ve Evrensel Adalet”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 28 Ocak 2009.

50. Yasin Atlıoğlu, “İsrail’in Beka Sorunu ve Gazze Katliamı“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 8 Ocak 2009.

51. Yasin Atlıoğlu, “2008 Yılında Suriye ve Lübnan’ın Kronolojisi“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 26 Aralık 2008.

52. Yasin Atlıoğlu, Suriye’nin Güvenlik Algılamaları ve Terörizm”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 11 Kasım 2008.

53. Yasin Atlıoğlu, “Türkiye Suriye Ekonomik İlişkileri”, Yeni İpek Yolu (Konya Ticaret Odası Dergisi), Sayı: 249, Kasım 2008, ss. 20-23.

54. Yasin Atlıoğlu, Lübnan’da Tansiyon Tekrar Yükseliyor: Salih Aridi Suikastı“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 15 Eylül 2008.

55. Yasin Atlıoğlu, “Beşşar Esad’ın Rusya Ziyareti ve Bölgesel Etkileri“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 21 Ağustos 2008.

56. Yasin Atlıoğlu, “The Role of National Media in Turkey’s Middle Eastern Policy”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 25 Haziran 2008.

57.  Yasin Atlıoğlu, “Büyük Orta Doğu’da Diplomasi Oyunları”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 20 Haziran 2008.

58. Yasin Atlıoğlu, “Orta Doğu’da Uzlaşma Çabaları ve Türkiye“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 30 Mayıs 2008.

59.  Yasin Atlıoğlu, “Lübnan Krizi ve Sünni-Şii Savaşı Senaryoları”, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 12 Mayıs 2008.

60. Yasin Atlıoğlu, “Lübnan Krizi’nin Kronolojisi“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 12 Mayıs 2008.

61. Yasin Atlıoğlu, Suriye’de Neler Oluyor? “, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 16 Nisan 2008.

62. Yasin Atlıoğlu, Arap Birliği Ne İşe Yarar?“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 30 Mart 2008.

63. Yasin Atlıoğlu, “Suriye-İsrail Barışı Mümkün mü?“, Analizler, BİLGESAM Web Sitesi, 19 Mart 2008.

64. Yasin Atlıoğlu, Lübnan’da İç Savaş’ın Ayak Sesleri”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 31 Ocak 2008.

65. Yasin Atlıoğlu, “Fairuz’un Şam Ziyareti ve Siyasi Eleştiriler”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 25 Ocak 2008.

66. Yasin Atlıoğlu, “Beyrut’ta Bombalı Saldırı ve Tırmanan Gerilim“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 16 Ocak 2008.

67.  Yasin Atlıoğlu, “Fransua el-Hac Suikastı”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 14 Aralık 2007.

68. Yasin Atlıoğlu, Lübnan’da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Siyasi Hesaplaşmalar”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 3 Kasım 2007.

69. Yasin Atlıoğlu, Beşşar Esad’ın Türkiye Ziyareti ve Bölgesel Güvenlik”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 19 Ekim 2007.

70. Yasin Atlıoğlu, “Golan Tepeleri ve Suriye-İsrail Güç Dengesi”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 7 Eylül 2007.

71. Yasin Atlıoğlu, “Suriye’de Sivil Toplum ve Demokrasi”, yatlioglu.wordpress.com, 11 Şubat 2007.

72. Yasin Atlıoğlu, “Tony Blair’ın Yeni Orta Doğu Stratejisi ve Suriye“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 25 Aralık 2006.

73. Yasin Atlıoğlu, “Orta Doğu’da Radikalizm ve İsrail“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 10 Ağustos 2006.

74. Yasin Atlıoğlu, Orta Doğu’da Devlet Kavramı ve Otoriterlik“, yasinatlioglu.wordpress.com, 19 Temmuz 2006.

75. Yasin Atlıoğlu, “Suriye’de Son Tutuklamalar ve Lübnan“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 25 Mayıs 2006.

76.  Yasin Atlıoğlu, “Sürgündeki Suriye Muhalefeti ve Brüksel Toplantısı”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 3 Nisan 2006.

77. Yasin Atlıoğlu, “Suriye’nin Güvenlik Kaygıları ve Bölgesel Dengeler“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 10 Şubat 2006.

78. Yasin Atlıoğlu, “2005 Yılında Suriye ve Lübnan’daki Siyasi Gelişmelere Genel Bir Bakış“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 21 Ocak 2006.

79. Yasin Atlıoğlu, “İkinci Mehlis Raporu Ne Getirdi?”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 19 Aralık 2005.

80.  Yasin Atlıoğlu, “Mehlis Raporu Sonrası Suriye”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 7 Kasım 2005.

81. Yasin Atlıoğlu, Irak’taki Referandumun Bölgesel Etkileri”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 28 Ekim 2005.

82. Yasin Atlıoğlu, “Gazi Kenan Neden İntihar Etti?“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 13 Ekim 2005.

83. Yasin Atlıoğlu, “Lübnan’da Yeni Dönem ve Suikastlar”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 11 Ekim 2005.

84. Yasin Atlıoğlu, “ABD’nin Telafer Operasyonu ve Federal Irak’ın Geleceği”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 22 Eylül 2005.

85. Yasin Atlıoğlu, Suriye’de Değişim ve Muhalefet“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 21 Temmuz 2005.

86. Yasin Atlıoğlu, “Lübnan’da Seçimler ve Siyasi Bölünmüşlük“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 24 Haziran 2005,

87. Yasin Atlıoğlu, Suriye’de İslami Muhalefet Uyanıyor mu?“, Stratejik YORUM, TASAM Web Sitesi, 15 Haziran 2005.

88. Yasin Atlıoğlu, Ferid Gadiri ve Suriye Reform Partisi”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 3 Mayıs 2005.

89. Yasin Atlıoğlu, “Beşşar Esad Suriyesi’nin Geleceği“, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 12 Mart 2005.

90.  Yasin Atlıoğlu, Refik Hariri Suikastı ve Suriye”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 21 Şubat 2005.

91. Yasin Atlıoğlu, “İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) ve Türkiye”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 15 Ocak 2005.

92.  Yasin Atlıoğlu, “Türkiye-Suriye İlişkilerinde Yeni Bir Dönem”, Stratejik Yorum, TASAM Web Sitesi, 25 Aralık 2004.

ATIFLAR

1. Bülent Aras, “ Turkey and The GCC: An Emerging Relationship”, Middle East Policy, Cilt: 12, No: 4, Kış 2005, s.89 (TASAM internet sitesinde 2005’te yayınlanan “İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) ve Türkiye” adlı makaleye atıf yapılmıştır).

2. Türel Yılmaz, “ Suriye’deki Gelişmelerin Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri ve Alınabilecek Tedbirler”, Harp Akademileri Sempozyum Bildirisi, Mart 2006 (TASAM internet sitesinde 2005’te yayınlanan “Mehlis Raporu Sonrası Suriye” adlı makaleye atıf yapılmıştır).

3. Yaşar Onay, Euro-Dolar Savaşı Kurbanı İki Ülke: ABD ve İran, İstanbul, Neden Kitap Yayınları, 2007 (TASAM internet sitesinde 2006’da yayınlanan “Suriye’nin Güvenlik Kaygıları ve Bölgesel Dengeler” adlı makaleye atıf yapılmıştır).

4. Filiz Cicioğlu, “Lübnan”, Der: K. İnat, M. Ataman, M. Yeşiltaş, Ortadoğu Yıllığı 2007, Küre Yayınları, 2009 (TASAM internet sitesinde 2008’de yayınlanan “Lübnan’da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Siyasi Hesaplaşmalar” adlı makaleye atıf yapılmıştır).

5. Bülent Aras, Şule Toktaş, “Güvenlik, Demokrasi ve İstikrar Sarmalında Suriye ve Afganistan”, SETA Raporu, SETA Yayınları, Nisan 2008 (Beşşar Esad Suriyesi’nde Reform kitabına atıf yapılmıştır).

6. Cenk Reyhan, “Lübnan’da Siyasal Kültürün Osmanlı Kökenleri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 44, Sayı: 3, Eylül 2011, ss. 205-224 (TASAM internet istesinde 2009’da yayınlanan “Lübnan’da Seçimler ve Siyasal Bölünmüşlük” adlı makaleye atıf yapılmıştır).

7. Özgür Sarı, Suriye’de Liberalleşme Hareketleri ve Sivil Toplum Örgütleri, İstanbul, Çizgi Kitapevi, 2011 (Beşşar Esad Suriyesi’nde Reform  kitabına atıf yapılmıştır).

8. Osman Bahadır Dinçer, Gamze Çoşkun, Mayınlı Arazide Yürümenin Adı: Suriye’de Değişimi Zorlamak, USAK Yayınları, 2011  (Beşşar Esad Suriyesi’nde Reform kitabına atıf yapılmıştır).

9. Ahmet Kıymaz, Arap Baharı’nda Kışın Açan Çiçek: Suriye, Ankara, Sarkaç Yayınları, 2012 (Beşşar Esad Suriyesi’nin Siyasi ve Ekonomik Dış Açılım Politikaları adlı yüksek lisans tezine atıf yapılmıştır).

10. Ömer Kurtbağ, “Turkey’s Recent Foreign Policy Activizm in Its Neighborhood versus Its EU Membership Goal”, Ed: Belgin Akçay-Bahri Yılmaz, Turkey’s Accession to the European Union, Lexington Books, 2013, ss. 229-252 (BİLGESAM internet sitesinde 2011’de yayınlanan “Türkiye’nin Suriye Siyasetindeki Çıkmazları” adlı makaleye atıf yapılmıştır).

11. Ümit Çelik, “İç Çatışmalar ve Dış Müdahaleler Arasında Lübnan”, History Studies, C: 4, Sayı: 1, 2012, ss. 125-155 (Büyük Ortadoğu Projesi Kitabı içinde, “Lübnan’da Demokratikleşme ve Güvenlik İkilemi: Sedir Devrimi ve Suikastlar” adlı makaleme atıf yapılmıştır).

12. Muhammed Tandoğan, Orhan Günay, Tuba Yıldız, “The Anatomy of An Opposing Sunni Movement in Syria: The Muslim Brotherhoods”, Avrasya İncelemeleri Dergisi, C: 1, Sayı: 2, 2012, ss. 139-193 (Beşşar Esad Suriyesi’nde Reform kitabına atıf yapılmıştır).

13. Ahmet Bağlıoğlu, “Suriye’de Mezhep Hareketlerinin Güncel Siyaset Üzerine Etkileri”, e-Malakat Mezhep Araştırmaları, C: 6, Sayı: 2, Güz 2013, ss. 495-523 (Stratejik Öngörü Dergisi‘nde 2004’te yayınlanan “Suriye’nin Siyasi ve Ekonomik Dışa Açılım Politikaları -Avrupa Birliği ve Türkiye” adlı makaleme atıf yapılmıştır).

14. Harun Acar, “Suriye Halkının Beşar Esad’a Direnme Hakkı: Üç Sözleşmeci Bakış”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, C: 10, Sayı: 37, Bahar 2013, s. 117-144 (Beşşar Esad Suriyesi’nde Reform kitabına atıf yapılmıştır).

15. Nur Köprülü, İlker Salih Ebrem, “Lübnan’da Çoklu Güç Paylaşımı ve Ortaklıkçı Demokrasi Zemininin Arap Ayaklanmaları Sonrası Geleceği”, Akademik Orta Doğu, C: 8, Sayı: 1, 2013 (TASAM internet sitesinde 2007’de yayınlanan “Lübnan’da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Siyasi Hesaplaşmalar” adlı makaleye atıf yapılmıştır).

16. Özgür Sarı, “Arap Baharı Kışa mı Dönüyor?”, Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), C: 2, Sayı: 2, Mart 2015, ss. 1-17 (Beşşar Esad Suriyesi’nde Reform kitabına atıf yapılmıştır).

17. Namık Sinan Turan, “Lübnan’da Ulusal Kimlik İnşası Sürecinde Müziğin Temsiliyeti: Rabhaniler ve Feyruz”, Ed: Şeyma E. Çak-Ş. Şevhar Beşiroğlu, Kadın ve Müzik, İstanbul, Milenyum Yayınları, 2017. (Savaşta ve Barışta Lübnan Marunîleri adlı kitabıma atıf yapılmıştır).

18. Meltem Bostancı, “Jeopolitik ve Jeostratejik Bir Mücadele Alanı Olarak Ortadoğu: ABD, Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği ve Türkiye Açısından Bölge Analizi”, Journal of Current Researches on Social Sciences, C: 8, Sayı: 1, 2018, ss. 205-220 (Türk Dış Politikası adlı kitabın içindeki, “Ayaklanmadan İç Savaşa Suriye Krizi” adlı makaleye atıf yapılmıştır).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s