Özgeçmiş/Curriculum Vitae

ÖZGEÇMİŞ

Yasin Atlıoğlu, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans (2006) ve doktora (2011) derecesi elde etti. 2004-2011 yılları arasında İstanbul merkezli TASAM ve BİLGESAM adlı stratejik araştırma kurumları bünyesinde akademik çalışmalarda bulundu. 2011 yılından beri Ömer Halisdemir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

İlk kitabı “Beşşar Esad Suriyesi’nde Reform” 2007 yılında yayınlandı. 2009-2011 tarihleri arasında doktora çalışması ve dil eğitimi için Suriye’nin başkenti Şam’da ikamet etti. Doktora çalışması sırasında modern Lübnan’da konfesyonel siyasal ve toplumsal sistem çerçevesinde Hıristiyan Maruni toplumu merkezli kimlik-çatışma ilişkilerine odaklandı. İkinci kitabı “Savaşta ve Barışta Lübnan Marunileri” 2014 yılında yayınlandı.

EĞİTİM

DOKTORA

Orta Doğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Orta Doğu

Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi (2008- 2011)

Doktora Tezi: Modern Lübnan’da Maruniler ve Çatışma

Doktora Tez Danışmanı: Prof. Dr. Samir SALHA

YÜKSEK LİSANS

Orta Doğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Orta Doğu

Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi (2003–2006)

Yüksek Lisans Tezi: Beşşar Esad Suriyesi’nin Siyasi ve Ekonomik Dışa Açılım Politikaları

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Esra HATİPOĞLU

LİSANS

Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi (1996-2001)

İLGİ ALANLARI

Beşşar Esad Suriyesi’nde reform hareketleri, Suriye dış politikası, Türkiye-Suriye ilişkileri, Orta Doğu’da etnik ve dini gruplar, müzmin toplumsal çatışma, Lübnan iç politikası ve mezhepçilik, Maruniler.

CURRICULUM VITAE

Yasin Atlioglu graduated from the Departmant of International Relations at Istanbul University in 2001. He obtained a M.A degree in 2006 and PhD degree in 2011 at the Departmant of the Middle Eastern Political History and International Relations, The Middle East Studies Institute, Marmara University. He worked as Middle East Expert at the İstanbul-based think tanks TACSS (TASAM) and BILGESAM from 2004 to 2011.He has worked as assistant professor of International Relations at Omer Halisdemir University since 2011.

His first book, Reform in Syria under Bashar Al-Assad (Beşşar Esad Suriyesi’nde Reform) was published in 2007. He resided in Damascus, the capital city of Syria, from 2009 to 2011 for Arabic language education and academic research. He interested in political and social sectarianism in the contemporary Lebanon and focused on the role of Maronites during the civil war in his Phd thesis. His second book, The Maronites of Lebanon in War and Peace (Savaşta ve Barışta Lübnan Marunileri) was published in 2014.

EDUCATION

PhD.

The Departmant of the Middle Eastern Political History and International Relations, The Middle East Studies Institute, Marmara University (2008-2011)

PhD. Dissertation : Maronites and Conflict in Contemporary Lebanon (Modern Lübnan’da Maruniler ve Çatışma)

Dissertation Advisor: Prof. Dr. Samir SALHA

M.A

The Departmant of the Middle Eastern Political History and International Relations, The Middle East Studies Institute, Marmara University (2003-2006)

M.A Thesis:  Reform Politics in Syria under Bashar Al-Assad (Beşşar Esad Suriyesi’nin Siyasi ve Ekonomik Dışa Açılım)

Thesis Advisor: Assist. Prof. Dr. Esra HATİPOĞLU

B.A

The Department of International Relations, Faculty of Economy, Istanbul University (1996-2001)

RESEARCH INTERESTS

Reform movements in Syria under Bashar Al-Assad, Syrian Foreign Policy, Turkish-Syrian Relations, ethnic and religious groups in the Middle East, protacted social conflict, Lebanese internal politics, sectarian politics in Lebanon, Maronites.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s