Yer: BİLGESAM Genel Merkezi

Tarih: 7 Ağustos 2008

Konuşmacı: Yasin Atlıoğlu

Konu : Krizler Ülkesi Lübnan
BİLGESAM Staj Programı çerçevesinde 7 Ağustos 2008 tarihinde BİLGESAM Genel Merkezi’nde “Lübnan Özelinde Ortadoğu” konulu bir beyin fırtınası gerçekleştirildi. Suriye ve Lübnan özelinde Orta Doğu politikalarıyla ilgili çalışmalar yapan Yasin Atlıoğlu’nun konuşmasıyla başlayan beyin fırtınası ardından konukların katılımıyla gerçekleşen soru-cevap bölümüyle devam etti.

Yasin Atlıoğlu, yaptığı sunuma Lübnan’ın jeopolitik konumu ve demografik yapısı hakkında bilgi vererek başladı. Tarih boyunca Doğu ile Batı arasında bir geçiş noktası olan Lübnan’ın Osmanlı İmparatorluğu sonrası Fransa tarafından şekillendirilen mezhepsel dengelere dayalı istikrarsız siyasal sistemi eleştirel bir bakış açısıyla ele alındı. 1946 yılında kazanılan bağımsızlık sonrası Lübnan’ın bu siyasi yapı içerisinde aile ve mezhepsel bağların ulusal bağların üzerine çıkarıldığı ve mezhepsel sadakatin kurumsallaştığı bir ülke haline geldiği dile getirildi. 1975–1990 yılları arasında 15 yıl süren Lübnan iç savaşının ülke içerisindeki tüm dini ve çıkar dengelerini yıktığı, mezhepsel ve ailesel düşmanlıkları ve siyasal istikrarsızlıkları arttırdığı vurgulandı.

Lübnan siyasal sisteminin tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesinin ardından 14 Şubat 2005’te gerçekleşen Refik Hariri suikastı sonrası ülkede oluşan siyasi kamplaşma, suikastlar ve krizler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. 2007 Ekim Ayında başlayan Lübnan devlet başkanlığı krizi ve 2008 Mayıs ayında Hizbullah’ın Batı Beyrut’u ele geçirmesiyle sonuçlanan silahlı çatışmaların ülke içerisindeki ve bölgedeki etkileri üzerinde duruldu. Son olarak Yasin Atlıoğlu, Lübnan’ın yakın geleceği hakkında öngörülerini ve Türkiye’nin Orta Doğu politikası açısından Lübnan’ın stratejik önemi dile getirdi.